Team

Lilleby Frisch leverer strategisk, taktisk og operativ rådgivning innen PR og kommunikasjon. Selskapet ble etablert i 2019.

Jan Lilleby | Partner

Jan Lilleby har flere års erfaring med strategisk rådgivning i spenningsfeltet mellom politikk, næringsliv og media. Han etablerte sitt eget rådgivningsselskap i en alder av 27 år, og bisto selvstendig flere titalls klienter i mer enn tre år. Før dette jobbet han som finansjournalist i E24. Lilleby har en Master of Science (Economics and Business Administration) fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har gjennomgått befalsutdanning i det norske Forsvaret.

E-post: jl@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 90 55 16 98

Stein Jacob Frisch | Partner

Stein Jacob Frisch har mer enn 25 års erfaring som leder i kunnskapsbedrifter og som rådgiver innen kommunikasjon, krisehåndtering og myndighetskontakt. Blant annet ledet han Geelmuyden Kiese sin nordiske virksomhet i nesten ti år. Frisch har bakgrunn fra Forsvaret hvor han fremdeles benyttes som instruktør. Han har en Master of Science (Shipping, Trade & Finance) fra Cass Business School, en B.Sc. fra Warwick Business School og er autorisert finansanalytiker (AFA). I 2005 gjennomførte han programmet Leading Professional Service Firms ved Harvard Business School.

E-post: sjf@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 91 61 09 11

Jonas P. Ludvigsen | Seniorrådgiver

Jonas P. Ludvigsen har bred erfaring fra politiske organisasjoner, blant annet som fylkesleder i Unge Høyre og kommunestyre-representant. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2021, med spesialisering innen bærekraft, naturressurser og miljø. Ved siden av studiene har han blant annet vært nestleder i studentforeningen ved NHH, journalist i skolens studentavis, og produsert egen podcast. Før dette tjenestegjorde han to år i Forsvaret, først som tillitsvalgt for Hans Majestet Kongens Garde, og deretter som hovedtillitsvalgt i Hæren.

E-post: jpl@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 97 13 23 63

Johanne Skjævestad | Intern

Johanne Skjævestad har akkurat avsluttet tredjeåret på Norges Handelshøyskole. Hun har nå ettårig internship hos Lilleby Frisch før hun planlegger å fullføre siviløkonomstudiet. Skjævestad er et samfunnsengasjert overskuddsmenenske som har vært aktiv utenfor skole og studier. Politisk har hun vært engasjert i Unge Høyre, og er i dag vararepresentant i Asker kommunestyre. Ved siden av studiene har hun blant annet sittet i styret til Næringslivsutvalget og etablert Karrieredagene for Bærekraft på NHH. Gjennom sommer- og deltidsjobber har hun også fått erfare oppstartsselskaper og selskaper i sterk vekst. Hun bringer videre med seg samfunnsforståelse etter å ha bodd i USA store deler av sin barndom.

E-post: js@lillebyfrisch.no

Martha Schøyen Raaum | Intern

Martha S. Raaum har akkurat fullført bachelorgraden sin ved Norges Handelshøyskole. Hun har nå internship hos Lilleby Frisch frem til hun skal begynne å studere jus på UiO i januar. Martha er en initiativtaker, noe hun blant annet har vist gjennom tidligere arbeidserfaring i oppstartsselskaper hvor hun har bidratt med strategi og struktur. Ved siden av studier og jobb har hun vært svært aktiv i studentforeningen ved NHH, blant annet som assisterende programsjef for NHH-symposiet – Nordens største studentdrevne konferanse – og gjennom andre styreverv.\

E-post: mr@lillebyfrisch.no