Om oss

GJENNOMSLAG

Vår suksess måles i hvor stor grad din virksomhet blir hørt, forstått og får gjennomslag for sine interesser. Vi bygger vår rådgivning på to prinsipper:

  • Kvalitet

God kommunikasjon skaper endring. Lilleby Frisch måler sin suksess basert på klientenes suksess. Dersom forutsetningene for å skape resultater ikke er tilstede vil heller ikke oppdraget gjennomføres.

  • Integritet

Selskapet aksepterer ikke oppdrag som kan utfordre interessene til de oppdragsgiverne selskapet allerede har, eller som trosser rådgiverens personlige overbevisning. Alt arbeid baseres på rådgiverens uavhengige og faglige virkelighetsoppfatning.