Karriere

Vi utlyser internship for 2023/2024

Lilleby Frisch har som sitt viktigste mål å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Det stilles høye krav, men selskapet etterstreber samtidig å legge til rette for stor personlig utvikling, gode betingelser og spennende oppdrag.

Selskapet utlyser nå 1-3 stillinger som intern i perioden fra sommeren 2023 til senest august 2024. Varigheten fastsettes etter endt rekrutteringsprosess, fra seks uker opp til seks måneder.

Etter internshipet vil de riktige kandidatene bli tilbudt fast jobb. De mest aktuelle kandidatene er siste år på bachelor eller har påbegynt sin mastergad.

Som intern vil du være med på å utarbeide kommunikasjonsstrategier og implementere disse for våre klienter. Arbeidet innebærer analyse av politiske problemstillinger, ustrakt kontakt med klienter, utvikling av tekster og kontakt med landets medieredaksjoner for å nevne noe.

Send inn din søknad med karakterer tilbake til videregående skole og eventuelle attester til jl@lillebyfrisch.no ved første anledning og senest innen 11. september 2022 ved midnatt. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju i Oslo (reise dekket). Rekrutteringsprosessen innebærer en halv dag med personlig intervju, en caseoppgave og skriveoppgave.

Dine kvalifikasjoner

  • Meget gode karakterer fra anerkjent utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet

  • Erfaring fra politikk, journalistikk og/eller studentaktiviteter

  • God forretningsforståelse og evne til å skape tillit hos ledere

  • Sterk skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

  • Integritet, utpreget arbeidskapasitet og god dømmekraft.

Våre oppdrag

  • Posisjonering og medierådgivning

  • Samfunns- og myndighetskontakt

  • Krise og beredskap

  • IR og finansiell kommunikasjon

  • Research og analyse

 

Er du interessert, ta kontakt med Jan Lilleby på telefon +47 90 55 16 98 eller send en e-post til jl@lillebyfrisch.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!