Lilleby Frisch er et strategisk rådgivningsmiljø innen PR og kommunikasjon. Gjennom inngående analyser og detaljert innsikt innen politikk, medier og næringsliv hjelper vi våre klienter med å få gjennomslag – enten det er i markedet eller opp mot offentlige myndigheter.

TJENESTER

Posisjonering og medierådgivning

Når en virksomhet blir bedre forstått, blir den bedre ansett. Hvordan virksomheten oppfattes påvirker verdiskapingen. Lilleby Frisch bistår sine klienter med utforming av budskap, mediehåndtering og langsiktig posisjonering. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier og bistår i operativt arbeid som tiltrekker seg oppmerksomheten til de interessentene som teller mest.
 • Utvikling av kommunikasjonsstrategi og implementering av denne for et nordisk vekstselskap innen bygg- og anleggsbransjen.
 • Posisjonering av et finansielt foretak som den foretrukne ekspertkommentatoren innen sitt fagfelt i norsk næringslivsmedia.
 • Posisjonering av en norsk frisørkjede som den mest disruptive tjenestetilbyderen innen nordisk detaljhandel.

Samfunns- og myndighetskontakt

Mange virksomheter har et behov for å gjøre seg forstått og bli hørt av politiske myndigheter, embetsverk og interessegrupper. Lilleby Frisch bistår sine klienter med råd om hvordan politiske prosesser fungerer, hvilke aktører som er viktige, hva som er god timing og hvordan deres sak bør presenteres.
 • Dialog med politisk ledelse og embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet, og norske stortingspolitikere, for et privat selskap som ønsket å endre rammevilkår.
 • Dialog med lokalpolitikere, lokalmedia og lokalbefolkning for et privat industriselskap som ønsket å etablere næringsvirksomhet i en distriktskommune.
 • Dialog med næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, media og politikere for et selskap som ønsket innført et fradrag til befolkningen for sine tjenester.
 • Posisjonering av en toppleder i et nordisk IT-selskap, blant annet gjennom deltagelse i samfunnsdebatten.

Krise og beredskap

Mange tiltak kan treffes for å unngå en krise. Når en uforutsett og uønsket hendelse likevel skjer har de beste virksomhetene allerede utviklet beredskapsplaner og gjennomført øvelser som gjør virksomheten godt forberedt. Lilleby Frisch bistår sine klienter med utforming og revidering av beredskapsplaner for krisehåndtering og gjennomføring av beredskapsøvelser.
 • Bistand til krisehåndtering overfor media og myndigheter for et privat selskap som var utsatt for et omfattende datainnbrudd
 • Utforming av en beredskapsplan for håndtering av kriser for et nordisk industrikonsern.
 • Planlegging og utførelse av en beredskapsøvelse for ledelsen av et internasjonalt oljeserviceselskap.
 • Introduksjonskurs i krisehåndtering og medietrening for ledere i private virksomheter tilknyttet en bransjeforening.

IR og finansiell kommunikasjon

Investoraktiviteter, større forhandlinger, oppkjøp, børsnoteringer, søksmål og anbudsprosesser krever alltid gjennomtenkt kommunikasjon uavhengig hvilken side av bordet du sitter på. Lilleby Frisch bistår sine klienter med å formidle relevant og riktig informasjon til kapitalmarkedene. Videre yter vi bistand til selskaper der finansiell forståelse er kritisk, som for eksempel banker, fondsforvaltningsselskaper, hedgefond, meglerhus og private equity-selskaper.
 • Bistand til et børsnotert selskap i forbindelse med løpende rapportering av økonomiske resultater til kapitalmarkedet.
 • Forhandlingssstøtte under en aksjonærkonflikt og salg av av et større nordisk detaljhandelselskap.
 • Forhandlingsstøtte, informasjonsinnhenting og mediehåndtering for en av partene i en aksjonærkonflikt i et børsnotert selskap.
 • Bistand til intern og ekstern kommunikasjon før, under og etter en betydelig omorganisering av et selskap i finanssektoren
 • Kartlegging av interessenter, innhenting av informasjon og mediehåndtering for kreditorer i en omfattende konkurssituasjon.

Analyse og innsikt

Virksomheter som bygger sin kommunikasjon på fakta har bedre forutsetninger for å få gjennomslag for sine interesser. Lilleby Frisch bistår sine klienter med informasjonsinnhenting og analyser som styrker kunnskapsunderlaget for viktige beslutninger, mediearbeid, forretningskritiske forhold og myndighetsbestemte rammebetingelser. Vi utfører flere typer analyser som er relevante for å ta bedre beslutninger.
 • Informasjonsinnhenting og analyse i forbindelse med en betydelig anskaffelsesprosess for en teknologi- og tjenesteleverandør innen forsvarssektoren.
 • Risikoanalyse av potensielle endringer i det politiske landskapet for et internasjonalt selskap som vurderer å entre det norske markedet.
 • Budsjettanalyse som førte til utarbeidelse av en offentlig rapport som beskriver nødvendige endringer i gjeldende skattelovgivning.

TEAM

Jan Lilleby | Partner

Jan Lilleby har over ti års erfaring i spenningsfeltet mellom politikk, næringsliv og media. Han etablerte sitt eget selskap innen strategisk rådgivning i en alder av 27 år etter først å ha jobbet som finansjournalist i E24 og rådgiver i Geelmuyden Kiese. Lilleby har bred erfaring med å bistå vekstselskaper, og har blant annet vært tilknyttet Askeladden & Co som rådgiver siden oppstarten i 2017. Han har en Master of Science (Economics and Business Administration) fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har gjennomgått befalsutdanning i det norske Forsvaret.

E-post: jl@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 90 55 16 98

Stein Jacob Frisch | Partner

Stein Jacob Frisch har mer enn 25 års erfaring som leder i kunnskapsbedrifter og som rådgiver innen kommunikasjon, krisehåndtering og myndighetskontakt. Blant annet ledet han Geelmuyden Kiese sin nordiske virksomhet i nesten ti år. Frisch har bakgrunn fra Forsvaret hvor han fremdeles benyttes som instruktør. Han har en Master of Science (Shipping, Trade & Finance) fra Cass Business School, en B.Sc. fra Warwick Business School og er autorisert finansanalytiker (AFA). I 2005 gjennomførte han programmet Leading Professional Service Firms ved Harvard Business School.

E-post: sjf@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 91 61 09 11

Øystein Schmidt | Seniorrådgiver

Øystein Schmidt har jobbet med kommunikasjon i over 20 år. Han kan vise til 12 års erfaring som journalist, blant annet for TV2 Hjelper deg og Finansavisen. Han har vært nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp og overordnet ansvarlig for kommunikasjonsarbeidet for Danske Bank i det norske markedet. Schmidt har en bachelorgrad innen TV-journalistikk fra Høgskulen i Volda og en bachelorgrad i sosiologi og psykologi fra Universitetet i Bergen.

E-post: os@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 95 14 76 45

Jonas P. Ludvigsen | Seniorrådgiver

Jonas P. Ludvigsen har bred erfaring fra politiske organisasjoner, blant annet som fylkesleder i Unge Høyre og kommunestyrerepresentant. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 2021, med spesialisering innen bærekraft, naturresurser og miljø. Ved siden av studiene har han blant annet vært nestleder i studentforeningen ved NHH, journalist i skolens studentavis, og produsert egen podcast. Før dette tjenestegjorde han to år i Forsvaret, først som tillitsvalgt for Hans Majestet Kongens Garde, og deretter som hovedtillitsvalgt i Hæren.

E-post: jpl@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 97 13 23 63

Marthe-Caroline Dahle | Rådgiver

Marthe-Caroline Dahle er utdannet siviløkonom og har erfaring innen strategisk virksomhetsstyring og ledelse. Hun gjennomførte utdannelsen sin ved Norges Handelshøyskole, hvor hun fordypet seg i strategi, ledelse og markedsføring. Ved siden av studiene har Dahle deltatt aktivt i studentmiljøet hvor rollen som leder for Norges Handelshøyskoles studentforening i 2020 er mest fremtredende. Hun har også en bachelor i Offentlig administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo.

E-post: mcd@lillebyfrisch.no
Telefon: +47 97 52 29 59

Vårt verdigrunnlag

Offensivitet

Vår arbeidsmetodikk og våre krav til resultater krever en offensiv holdning til de utfordringene og mulighetene klienten står overfor. Vi liker å være et skritt foran, nyter hardt arbeid og er kontinuerlig på jakt etter forbedringer som kan tjene klientens interesser.

Presisjon

Vi måler vår suksess basert på klientenes suksess. Det handler om kompetanse og forplikter oss til å forstå hva klientenes behov er. Dersom forutsetningene for å skape resultater ikke er tilstede vil heller ikke oppdraget gjennomføres.

Integritet

Selskapet aksepterer ikke oppdrag som utfordrer interessene til eksisterende oppdragsgivere. Alt arbeid baseres på vår uavhengige og faglige virkelighetsoppfatning. Selskapets rådgivere har anledning til å be seg fritatt fra oppdrag som trosser rådgiverens personlige overbevisning.